Transport gratuit la comenzi de peste 250 lei

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL / CONFIDENTIALITATE

Blop va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentul Document.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații.

În conformitate cu cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Blop are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale ale Utilizatorilor.

Scopul colectării datelor este informarea Cumpărătorilor săi privind situația Contului lor, evoluția și starea Comenzilor, evaluarea Produselor oferite, disponibilitatea pe stoc a produselor de interes, comunicarea promoțiilor și concursurilor organizate de Blop, trimiterea de newslettere prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS), numai cu acordul prealabil al Utilizatorilor/Cumpărătorilor.

Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Blop, înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numarul, și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevazut mai sus.

Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătoresti și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.